Nasza wiedza, Twój sukces!  -> Skontaktuj się z nami!

O nas

Firma DPMK zajmuje się świadczeniem doradztwa prawnego i konsultacji dla podmiotów sektora szkolnictwa wyższego. Firma tworzy środowisko złożone z doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Świadczone usługi obejmują wszystkie aspekty funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości kształcenia, krajowych i zagranicznych akredytacji, tworzenia kierunków studiów, prawa wewnętrznego uczelni oraz badań naukowych i awansu naukowego.

Misja

Naszą misją jest wspieranie podmiotów sektora szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości, w każdym aspekcie ich funkcjonowania. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca przyczyniała się do rozwoju podmiotów z którymi współpracujemy, co w konsekwencji przekłada się na rozwój całego sektora szkolnictwa wyższego.

Wizja

Naszą wizją jest, aby nasza praca przyczyniała się do krzewienia kultury jakości kształcenia oraz doskonałości w prowadzeniu działalności naukowej w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Dążymy do tego, aby nasi klienci byli liderami branży, wyznaczali trendy i standardy jakości oraz przyczyniali się do rozwoju całego sektora.

Wartości

Uczciwość

etyka i odpowiedzialność w relacjach biznesowych stanowią podstawę wszystkich naszych działań

Rzetelność

każde działanie wykonujemy z należytą starannością, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą

Odpowiedzialność

nakazuje nam przyjmować w działaniach postawę zaangażowania oraz perspektywę uwzględniającą konsekwencje swoich działań

Zaangażowanie

dążymy do zrozumienia problemów i je skutecznie rozwiązujemy

Współpraca

kierujemy się szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością w kontaktach z innymi

Dyskrecja

relacje biznesowe budujemy na zaufaniu

Doskonałość

nieustająco uczymy się i rozwijamy

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych