Nasza wiedza, Twój sukces!  -> Skontaktuj się z nami!

Szkolenia

Zespół DPMK składa się z ekspertów z różnych dziedzin i dyscyplin nauki, w związku z czym posiada potencjał przeprowadzenia szkoleń, z każdego aspektu funkcjonowania podmiotów z sektora szkolnictwa wyższego. Zgłoś nam zapotrzebowanie na dane szkolenie, a zespół ekspertów DPMK przygotuje je dla Ciebie.

W ramach organizowanych szkoleń proponujemy między innymi:

Formalno-prawne aspekty programu studiów

Tworzenie kart przedmiotów / sylabusów

Jak skutecznie przygotować się do akredytacji?

Upraktycznienie programu studiów

Metody dydaktyczne – rodzaje, dobór, kształcenie innowacyjne

Praktyczne aspekty tworzenia kierunków studiów

Skuteczny system zapewniania jakości kształcenia

Problematyka kierunków standaryzowanych

Problematyka kierunków inżynierskich

Edukacja osób z niepełnosprawnościami

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych