Nasza wiedza, Twój sukces!  -> Skontaktuj się z nami!

Blog

14 ocen programowych kierunków lekarskich na wniosek Ministra

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 lutego 2024 roku poinformował, że zawnioskował do Polskiej Komisji Akredytacyjnej o przeprowadzenie ocen programowych na 14 kierunkach lekarskich. Ocenę programową przejdą te uczelnie, które rozpoczęły kształcenie w ubiegłym roku. Oceny programowe mają być przeprowadzone do maja, aby przy ewentualnej ocenie negatywnej uniemożliwić rozpoczęcie kolejnego naboru.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych