Nasza wiedza, Twój sukces!  -> Skontaktuj się z nami!

Blog

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – 22 II 2024

W dniu 22 lutego 2024 roku obyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek przedstawił plany i zamierzenia.

Minister m.in. zapowiedział reformę ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), za którą odpowiadać będzie Zuzanna Hazubska (członek Gabinetu Politycznego).

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xspunid=11DEE3AFF8C9A6CBC1258AC2004B7D24#

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych